Stanisław Wojcieszyński (Wostan), Stężenie, 1964

8,300.00 

Stanisław Wojcieszyński (Wostan), Stężenie, 1964

Olej na płótnie, 147 x 97 cm

Sygnowany i datowany w prawym dolnym rogu.