HENRYK BERLEWI

(1894-1967)

Henryk Berlewi – malarz, typograf, grafik, krytyk i teoretyk sztuki. Urodził się w 1894 r. w Warszawie. Studiował m.in. na ASP w Warszawie (1904-1909), Antwerpii (1909-1910) oraz w paryskich École des Beaux-Arts i École des Arts Décoratifs (1911-1915). W 1921 r. zamieszkał w Berlinie, gdzie poznał m.in. El Lissitzkiego, Theo van Doesburga, Ludwiga Miese’a van der Rohe, László Moholy-Nagy’ego. Tam sformułował zasadę mechanofaktury, ogłoszoną w Polsce w 1924. Był jednym z najważniejszych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej w Polsce, członkiem grupy “Blok”. Pod koniec lat 1920 powrócił do sztuki figuratywnej, jednak w 1957 r. zainteresował się ponownie abstrakcją. Zmarł w 1967 r. w Paryżu, gdzie mieszkał na stałe od 1928 r.